Quist & de Jonge

EPDM, ’n duurzaam fundament

Duurzaamheid speelt tegenwoordig bij de ontwerpfase, de bouwfase, de gebruiksfase én bij de sloop tegenwordig een bepalende rol. Wanneer duurzaamheid gevraagd wordt, komt EPDM dakbedekking al snel in beeld. De unieke producteigenschappen van

EPDM laten alternatieven, en zeker op het gebied van duurzaamheid, ver achter zich. Doordat deze eigenschappen bij een steeds groter publiek bekend worden, stijgt het marktaandeel van EPDM dakbedekking de afgelopen jaren exponentieel.

Eén van de unieke producteigenschappen die hieraan ten grondslag ligt, is de standaard UV- en Ozon bestendigheid. Aantasting door UV en Ozon is namelijk één van de bepalende invloeden bij het degenereren van een dakbedekking. Waar bij andere dakbedekking extra additieven worden toegevoegd, is EPDM van nature bestand tegen deze invloeden.
Dit maakt EPDM tot de meest duurzame oplossing met een gebruiksduur van meer dan 50 jaar.

De toenemende belangstelling voor duurzaamheid heeft er eigenlijk toe geleid dat het begrip “duurzaamheid” is gedevalueerd. Vaak claimt men claimt duurzaam bezig te zijn, terwijl een gedegen onderbouwing vaak ontbreekt. Bij de EPDM dakbedekkingen is dit echter anders

Quist & de Jonge

De meest duurzame dakbedekking

Wanneer wij kijken naar de duurzame producteigenschappen dan strijden deze om voorrang! Ten opzichte van traditionele dakbedekkingsproducten, zoals bijvoorbeeld bitumen, onderscheidt EPDM zich met unieke productie eigenschappen.
Wat dacht u van:
Bewezen gebruiksduur van meer dan 50 jaar.
• Toe te passen in een circulair systeem.
• Recyclebaar tot een volwaardige grondstof.
• o.a. EPD gecertificeerd.

Circulair bouwen

De ultieme vorm van Duurzaam Bouwen is o.m.Circulair Bouwen.
In 2015 heeft Nederland zich gecommitteerd aan het VN verdrag van Parijs. Het uiteindelijke doel van dit verdrag is een Circulaire Economie in 2050. Om deze ambitie te bereiken heeft de overheid het rijksprogramma “Nederland Circulair in 2050″ opgesteld.
De doelen zijn hierbij ambitieus: In 2030 50% minder gebruik van primaire grondstoffen en in
2050 een volledig Circulaire Economie.
Ook op het gebied van Circulair Bouwen heeft u met EPDM dakbedekking een troef in handen EPDM dakbedekking overstijgt vaak de levensduur van een gebouw. In dat geval komt een dakbedekking dus toe zijn aan zijn tweede leven. Over duurzaamheid gesproken…

Play Video Play Video

Recyclebaar

Quist & de Jonge gebruikt o.m. het RhinoBond-systeem van HERTALAN@ Een systeem dat uitkomst biedt om een EPDM dakbedekking eenvoudig te demonteren en te hergebruiken. Over duurzaamheid gesproken…
Een andere vorm van circulariteit is devulcanisatie. Dit is een techniek waarbij een Elastomeer weer wordt omgezet naar een Plastomeer. Deze kan dan vervolgens weer als een volwaardige grondstof in het productieproces worden ingezet.

Onderbouwd door certificaten

Mede door de zeer nauwe samenwerking met de marktleider van EPDM, HERTALAN@ zijn al onze EPDM producten EPD (Environmental Product Declaration) én DUBO@keur gecertificeerd.

 • Centraal bij het Europese EPD certificaat staat de “Levenscyclusanalyse” (LCA).
  Hierbij worden alle fasen van het productieproces, alsmede de gebruikte grondstoffen onder
  de loep genomen. Aan de hand hiervan wordt de totale milieubelasting bepaald.
 • Bij de DUBO®keur is de insteek anders. Hier wordt de “schaduwprijs” berekend.
  Deze prijs komt tot stand door de kosten per m2 te berekenen van het herstel van de
  totale milieubelasting veroorzaakt tijdens het productieproces. Verdere informatie kunt u vinden
  via www.dubokeur.nl

Meer Informatie

Wilt u meer gedegen EPDM-advies en voor uw project? Natuurlijk helpen wij u graag op weg!
U kunt u ons bellen of ons contactformulier invullen. Wij nemen dan z.s.m. contact met u op.